Loading...
Welcome to Journal of Agriculture,

Current issue

 • 2024 Vol.14 No.2 Published:20 February 2024
  Preliminary Study on Summer Interplanting Silage Maize in Alfalfa Field in Huang-Huai-Hai Region
  GAO Run, WU Bo, CHEN Yan, LIU Yi, ZHANG Jinhong, XU Ruixuan, WANG Guoliang
  2024, 14 (2):  1-6.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0088
  Abstract + ( 86 )   HTML ( 10 )   PDF ( 1200KB )   ( 46 )
  Comprehensive Evaluation of Nitrogen Efficient Utilization of Sorghum Hybrids
  JIANG Yanxi, YAN Hongdong, SU Defeng, JIAO Shaojie, WANG Liming, MA Zijun, WU Zhenyang
  2024, 14 (2):  7-15.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0079
  Abstract + ( 57 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1307KB )   ( 18 )
  Field Evaluation of Clubroot-Resistant Rape Varieties in Disease Area of Southwest Yunnan
  ZHAO Kaiqin, ZHANG Lifan, ZHANG Yunyun, LIU Yu, LUO Jiajie, YANG Zhaochun, LUO Yanqing
  2024, 14 (2):  16-22.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0061
  Abstract + ( 57 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1246KB )   ( 20 )
  Laboratory Toxicity and Field Efficacy of Five Insecticides Against Apolygus lucorum
  YANG Bin, ZHENG Jiacheng, YAN Xiongfei
  2024, 14 (2):  23-29.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0188
  Abstract + ( 84 )   HTML ( 8 )   PDF ( 1205KB )   ( 27 )
  A Review of Bruchus rufimanus Boheman
  MIN Yuxia, MAO Yuping, LIU Huiling, SHANG Yongfang
  2024, 14 (2):  30-35.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0069
  Abstract + ( 62 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1359KB )   ( 55 )
  Distribution of Soil Available Zinc Content and Influencing Factors in Hanzhong City
  GAO Peng, YU Zhengjun, YANG Xiaomin, WANG Tao, LI Danni
  2024, 14 (2):  36-41.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0002
  Abstract + ( 48 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1513KB )   ( 33 )
  Effects of Endophytic Bacteria on Rhizosphere Soil Fertility Changes of Chinese Endemic Plant Pteroceltis tatarinowii
  JIANG Yinmei, QIN Yongrong, ZHANG Yanzhen, HUANG Xiulian, DENG Huilian, MO Danyu, MENG Enru
  2024, 14 (2):  42-53.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0055
  Abstract + ( 53 )   HTML ( 2 )   PDF ( 2056KB )   ( 44 )
  Effects of Acid Regulation in Neutral Soil on Growth and Nutrient Absorption of Blueberry
  MU Chan, QIAN Rongqing, LI Hongyang, CAI Shujiang, WANG Hongwei, YAO Zhaobing, WANG Xuefang, ZHANG Cuiping, LIN Jiaojiao, YANG Shaocong
  2024, 14 (2):  54-59.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0064
  Abstract + ( 63 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1207KB )   ( 25 )
  Prediction of Potential Suitable Areas for Protective Plant Opisthopappus in China
  SHI Jinmei, LI Yujing, LI Zhouxu, HAN Hongying, CHANG Yue, LI Liangtao
  2024, 14 (2):  60-67.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0068
  Abstract + ( 41 )   HTML ( 1 )   PDF ( 2073KB )   ( 32 )
  Design and Simulation Analysis of the Fishway with Different Side Vertical Seams in Practical Engineering
  GAO Yu, ZHANG Yichuang, ZHAO Xinglong, HAN Lei, LI Yang
  2024, 14 (2):  68-75.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0076
  Abstract + ( 55 )   HTML ( 2 )   PDF ( 2222KB )   ( 32 )
  The Influence of Agricultural Planting Structure Adjustment on Agricultural Mechanization in Guangxi
  WEI Jingnan, BAI Yuhang
  2024, 14 (2):  76-82.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0080
  Abstract + ( 52 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1310KB )   ( 22 )
  Research on Rural Human Settlements at Home and Abroad Based on CiteSpace: A Review
  LI Jiaying, WANG Yanwei, ZHENG Shanfeng, LI Xin, HUANG Yi
  2024, 14 (2):  83-93.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0045
  Abstract + ( 131 )   HTML ( 6 )   PDF ( 3017KB )   ( 83 )
  Peasant Household’s Decision-making Willingness of Land Circulation and Its Influencing Factors——A Case Study of Rongchang District in Chongqing
  XIN Guixin, DENG Hua
  2024, 14 (2):  94-100.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0075
  Abstract + ( 68 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1650KB )   ( 27 )